Atlas
Aktualnie znajdują się Państwo na: AtlasDziałalnośćPolityka Jakości

Polityka Jakości

 •     Polityka jakości i środowiskowa

   Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia Kompleksowej Rehabilitacji „ATLAS” w Mielcu świadczy usługi medyczne w ramach:

  ·      poradni rehabilitacji,
  ·      poradni neurologii dziecięcej,
  ·      poradni logopedycznej,
  ·      poradni psychologicznej,
  ·      rehabilitacji dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego,
  ·      rehabilitacji zabiegowej,
  ·      rehabilitacji środowiskowej,
  ·      rehabilitacji ogólnoustrojowej,
  ·      rehabilitacji osób z dysfunkcją narządu słuchu i mowy,
  ·      rehabilitacji osób z dysfunkcją narządu wzroku
  na wysokim poziomie zgodnie z obowiązującymi standardami, aktami prawnymi i oczekiwaniami pacjentów zapewniając im i personelowi przyjazne oraz bezpieczne warunki pobytu i pracy.
     Koncentrujemy się na poznawaniu i spełnianiu oczekiwań naszych pacjentów i dążymy do osiągnięcia najwyższego poziomu jakości świadczonych usług.
  Przyjętą w tym zakresie politykę realizujemy poprzez następujące cele:
  - podnoszenie efektywności pracy NZOZ PKR "ATLAS" dzięki ciągłemu udoskonalaniu organizacji i metod zarządzania,
  - stałe podnoszenie kwalifikacji i świadomości naszych pracowników w zakresie wykonywanych prac,
  - ścisłe określenie odpowiedzialności i kompetencji na wszystkich szczeblach zarządzania,
  - podnoszenie standardu świadczonych usług medycznych,
  - zapewnienie pacjentom sprawnej realizacji usług w oparciu o najlepszą dostępną wiedzę,
   
       Chcąc osiągnąć powyższe cele wdrożyliśmy system zarządzania jakością według ISO 9001:2012.
  Dyrekcja NZOZ PKR "ATLAS" deklaruje:
  ·       nadzór nad realizacją przyjętej polityki,
  ·       przestrzeganie i spełnianie wymagań mających zastosowanie przepisów prawnych oraz norm w zakresie ochrony środowiska,
  ·       podejmowanie ciągłych działań w zakresie poprawy oddziaływania na środowisko naturalne,
  ·       sukcesywną poprawę w przedsiębiorstwie bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia pracowników
  i zobowiązuje się do zapewnienia odpowiednich zasobów i środków niezbędnych do wykonania założonych postanowień.  

                                                                                                                               

                

                                                                                                                  Dyrektor

                                                                                NZOZ Przychodni Kompleksowej Rehabilitacji

                                                                                                                   „ATLAS”

   

                                                                                                           Krystyna Drelicharz