Atlas
Aktualnie znajdują się Państwo na: AtlasDziałalnośćRehabilitacja osób z dysfunkcją narządu wzroku

Rehabilitacja osób z dysfunkcją narządu wzroku

 •    Podstawowym zadaniem rehabilitacji wzroku jest uczenie osób z problemami wzrokowymi umiejętności świadomego wykorzystania resztek widzenia, zapewniających samodzielność w życiu codziennym (np. w czynnościach dnia codziennego) oraz zawodowym, a także wykształcenie umiejętności pozwalających na bezpieczne i samodzielne poruszanie się zarówno w otoczeniu częściowo znanym jak i obcym.

    W ramach programu pacjenci (dzieci i dorośli) objęci są opieką przez zespół specjalistów:
  instruktorów orientacji przestrzennej i czynności dnia codziennego, ortoptystę, tyflopedagogów, psychologów, fizjoterapeutów oraz lekarza okulistę.

      Przyjmujemy osoby skierowane przez lekarza okulistę ze słabowzrocznością spowodowaną schorzeniami genetycznymi (zespół Uschera, zespół Marfana, retinopatia, katarakta wrodzona itp.), słabowzrocznością spowodowaną powikłaniami cukrzycy, AMD, jaskry oraz z powodu innych schorzeń upośledzających funkcję wzroku w stopniu znacznym.

  Programem objęte są również rodziny pacjentów korzystających z rehabilitacji.

     

 • Nasza kadra 

  Tyflopedagog: mgr Joanna Dul - Wolanin

  Pedagog, instruktor integracji sensorycznej:  mgr Renata Bieś

  Psycholodzy: mgr  Mirona Liniewicz

  Ortoptysta: Anita Światowiec

  Fizjoteraputa: Mariola Głogowska

 • Galeria fotografii: