Przychodnia Kompleksowej Rehabilitacji "ATLAS" Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. „E-usługi w Przychodni Kompleksowej Rehabilitacji "ATLAS" Sp . z o.o.”

Projekt przewiduje dostawę sprzętu oraz instalację i wdrożenie oprogramowania w celu świadczenia e-usług medycznych przez PKR „ATLAS” Sp. z o.o. w Mielcu.

Cele szczegółowe projektu są następujące:

  1. Uzupełnienie infrastruktury sprzętowej oraz oprogramowania w sposób pozwalający na świadczenie e-usług zdrowotnych zgodnie z aktualnie obowiązującymi i wchodzącymi w życie przepisami;
  2. Integracja lokalnego systemu dziedzinowego z regionalną platformą medyczną (RCIM) i rozpoczęcie świadczenia usług e-rejestracji z wykorzystaniem PSIM-u;
  3. Pełne wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej w placówce;
  4. Uzupełnienie wyposażenia placówki w sprzęt medyczny pozwalający na umieszczanie w EDM wyników badań obrazowych.

W wyniku realizacji projektu powstanie infrastruktura informatyczna, która będzie umożliwiała:

 

Wartość projektu:     1 349 859,00 PLN

Dofinansowanie projektu z UE:     1 147 380,15 PLN

Powrót do strony głównej