Logo Przychodnia Atlas
logo Narodowy Fundusz Zdrowia
Otwarte: Poniedziałek - Piątek: 8:00 - 19:00
(17) 585 29 58

Rehabilitacja dzieci i dorosłych

Najbardziej kompleksowe leczenie z zakresu rehabilitacji w regionie! 

Rehabilitacja ambulatoryjna

Zakres usług

Na podstawie skierowania od lekarza specjalisty lub fizjoterapeuty wykonujemy cykl 10 zabiegów:

  • fizykoterapii ( elektrolecznictwo, światłolecznictwo, pole magnetyczne, ultradźwięki, krioterapia, fala uderzeniowa, masaże wirowe kończyn, masaż mechaniczny, krioterapia, masaż wibracyjny ),
  • kinezyterapii ( terapia manualna, PNF, MKenzie, mobilizacje mięśniowe, S-E-T, Bobath, terapie powięziowe, relaksacja poizometryczna, ćwiczenia w odciążeniu, izometyczne, relaksacyjne, równoważne, oporowe, czynne i czynne wolne, oddechowe ),
  • masaży ( klasyczny, segmantarny,  rozluźniający, relaksacyjny ).

Fizjoterapeuci (magistrzy fiz.):

mgr Sylwia Gębala, mgr Magdalena Głodzik, mgr Katarzyna Kilian-Knap, mgr Anna Kulig, mgr Iwona Mucha, mgr Krzysztof Kowalik, mgr Iwona Jakimowicz

Fizjoterapeuci (technicy fiz.):

Beata Drzewiecka, Agnieszka Dul, Mariola Głogowska, Halina Kasprzak, Olga Kuryło, Barbara Rydzowska, Dorota Skoczek, Ewa Słyk, Katarzyna Taraszka

Masażyści:

Magdalena Borowiec, Marcin Borowiec, Iwona Nowak

Fizykoterapia domowa

Zakres usług

Na podstawie skierowania lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, fizjoterapeuta lub lekarz rehabilitacji przeprowadza badanie i zleca zabiegi z kinezyterapii, fizykoterapii ( laser lub elektryzacja) lub masażu leczniczego i rozpoczyna terapię w domu pacjenta lub w Ośrodku Dziennej Rehabilitacji Ogólnoustrojowej.

Fizjoterapeuci:

mgr Rafał Cichoń, mgr Grzegorz Fijałkowski

Masażyści:

Iwona Nowak

Ośrodek Dzienny Rehabilitacji Ogólnoustrojowej

Zakres usług

To kompleksowe leczenie osób:

  • z chorobami przewlekłymi neurologicznymi, ortopedycznymi, reumatologicznymi, onkologicznymi,
    po przebytych zabiegach operacyjnych,
  • z zespołami bólowymi,
  • z wadami kręgosłupa, w tym przed i po zabiegach operacyjnych.

W trakcie trwania leczenia możliwe jest wprowadzenie leczenia psychologicznego lub logopedycznego. Czas pobytu w ośrodku dziennym to 4 do 6 tygodni z możliwością przedłużenia ze wskazań lekarskich po uzyskaniu zgody NFZ.

Lekarze:

Lek. med. Katarzyna Iwańska-Drelicharz, Lek. med. Teresa Nowak

Fizjoterapeuci:

Rafał Cichoń, Beata Drzewiecka, Agnieszka Dul, Grzegorz Fijkołowski, Mariola Głogowska, Halina Kasprzak, Olga Kuryło, Barbara Rydzowska, Dorota Skoczek, Ewa Słyk, Katarzyna Taraszka

Masażyści:

Iwona Nowak, Magdalena Borowiec

Ośrodek Dzienny Rehabilitacji Osób z Dysfunkcją Narządu Słuchu i Mowy

Zakres usług

Terapia dla osób z zaburzeniami mowy o różnym podłożu oraz z zaburzeniami słuchu lub utratą słuchu. Obejmuje ona kompleksową diagnozę zespołu terapeutycznego w skład którego wchodzą neurologopeda, surdologopeda, surdopedagog, fizjoterapeuta, psycholog. Obejmuje też rehabilitację przed i po zabiegu implantacji słuchu.

Zajęcia są prowadzone indywidualnie lub w grupie (logorytmika). Dzieci poprzez naśladowanie uczą się sprawnie wykonywać ćwiczenia oddechowe, fonacyjne, artykulacyjne i słuchowe w celu nabywania nawyków artykulacyjnych oraz ruchowych dla doskonalenia koordynacji wzrokowo-słuchowo-ruchowej. Do tego wkomponowane są ćwiczenia muzyczno–ruchowe. Wtedy, w sposób naturalny dzieci uczą się i rozwijają.

Neurologopeda:

mgr Katarzyna Sawicka-Gąsior

Surdologopeda:

mgr Katarzyna Sawicka-Gąsior

Logopeda:

mgr Aleksandra Walas-Świstak, mgr Urban Karolina

Pedagog:

mgr Renata Bieś, mgr Katarzyna Sawicka-Gąsior

Psycholog:

mgr Mirona Weryńska, mgr Maciej Światowiec, mgr Zuzanna Kopeć

Fizjoterapeuta:

mgr Marta Trelska-Kozioł

Ośrodek Dzienny Rehabilitacji Osób z Dysfunkcją Narządu Wzroku

Zakres usług

Terapia dla osób z wadami wzroku o różnym podłożu oraz osób niewidzących lub słabowidzących. Skierowanie wystawia lekarz oklulista albo lekarz rehabilitacji lub neurolog, na podstawie diagnozy oklulisty.

Przyjmujemy osoby ze:

  • słabowzrocznością spowodowaną schorzeniami genetycznymi ( zespół Uschera, zespół Marfana, retinopatia, katarakta wrodzona itp. ),
  • słabowzrocznością spowodowaną powikłaniami cukrzycy, AMD, jaskry, oraz z powodu innych schorzeń upośledzających funkcję wzroku w stopniu znacznym.

Podstawowym zadaniem rehabilitacji wzroku jest uczenie osób z problemami wzrokowymi umiejętności świadomego wykorzystania resztek widzenia, zapewniających samodzielność w życiu codziennym (np. w czynnościach dnia codziennego) oraz zawodowym, a także wykształcenie umiejętności pozwalających na bezpieczne i samodzielne poruszanie się zarówno w otoczeniu częściowo znanym jak i obcym.

W ramach programu pacjenci (dzieci i dorośli) objęci są opieką przez zespół specjalistów:
instruktorów orientacji przestrzennej i czynności dnia codziennego, ortoptystę, tyflopedagogów, psychologów, fizjoterapeutów oraz lekarza okulistę.

Tyflopedagog:

mgr Anna Tomza

Pedagog, instruktor integracji sensorycznej:

mgr Renata Bieś

Psycholodzy:

mgr Eliza Bielat, mgr Zuzanna Kopeć, mgr Maciej Światowiec, mgr Mirona Weryńska

Ortoptysta:

Anita Światowiec

Fizjoteraputa:

Mariola Głogowska, Barbara Rydzowska

Ośrodek Dzienny Rehabilitacji Dzieci z Zaburzeniami Wieku Rozwojowego

Zakres usług

Przyjmowane są ( skierowane przez lekarza NFZ ) dzieci ryzyka ciąży i porodu  oraz dzieci w wieku 0 - 18 lat, z wadami wrodzonymi, genetycznymi lub nabytymi w okresie wczesnego dzieciństwa.

Ocenę stanu i ustalenie terapii dokonuje  zespół terapeutyczny w składzie: lekarz rehabilitacji , neurolog dziecięcy, fizjoterapeuta, neurologopeda, oligofrenopedagog, psycholog. 

Terapię prowadzą wykwalifikowani specjaliści w zakresie terapii NDT - Bobath oraz wczesnej interwencji i wczesnego wspomagania dzieci z uszkodzeniami Centralnego Układu Nerwowego oraz Obwodowego Układu Nerwowego. Rehabilitacja obejmuje kompleksowe leczenie, a zajęcia prowadzone są w miłej i przyjemnej atmosferze z możliwością uzgodnienia odpowiednich dla pacjenta godzin i terminów zajęć.

Fizjoterapeuta:

mgr Kinga Marnik, mgr Alicja Pasek, mgr Izabela Szeliga-Hul, mgr Marta Trelska-Kozioł, lic. Katarzyna Leśniak

Logopedzi:

mgr Katarzyna Sawicka-Gąsior, mgr Karolina Urban, mgr Aleksandra Walas-Świstak

Psychologowie:

mgr Eliza Bielat, mgr Zuzanna Kopeć, mgr Maciej Światowiec, mgr Mirona Weryńska

Pedagodzy specjalni:

mgr Renata Bieś

Masażysta:

Magdalena Borowiec

Zarejestruj się  on-line

Skorzystaj z formularza i umów się na wizytę.
calendar-full