Logo Przychodnia Atlas
logo Narodowy Fundusz Zdrowia
Otwarte: Poniedziałek - Piątek: 8:00 - 19:00
(17) 585 29 58
Opublikowano: 04/04/1212

Polityka jakości i środowiska

Polityka jakości i środowiskowa Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia Kompleksowej Rehabilitacji „ATLAS” w Mielcu świadczy usługi medyczne w ramach: ·

 • poradni rehabilitacji,
 • poradni neurologii dziecięcej,
 • poradni logopedycznej,
 • poradni psychologicznej,
 • rehabilitacji dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego,
 • rehabilitacji zabiegowej,
 • rehabilitacji środowiskowej,
 • rehabilitacji ogólnoustrojowej,
 • rehabilitacji osób z dysfunkcją narządu słuchu i mowy, ·
 • rehabilitacji osób z dysfunkcją narządu wzroku

na wysokim poziomie zgodnie z obowiązującymi standardami, aktami prawnymi i oczekiwaniami pacjentów zapewniając im i personelowi przyjazne oraz bezpieczne warunki pobytu i pracy. Koncentrujemy się na poznawaniu i spełnianiu oczekiwań naszych pacjentów i dążymy do osiągnięcia najwyższego poziomu jakości świadczonych usług. Przyjętą w tym zakresie politykę realizujemy poprzez następujące cele:

 • podnoszenie efektywności pracy NZOZ PKR "ATLAS" dzięki ciągłemu udoskonalaniu organizacji i metod zarządzania,
 • stałe podnoszenie kwalifikacji i świadomości naszych pracowników w zakresie wykonywanych prac,
 • ścisłe określenie odpowiedzialności i kompetencji na wszystkich szczeblach zarządzania,
 • podnoszenie standardu świadczonych usług medycznych,
 • zapewnienie pacjentom sprawnej realizacji usług w oparciu o najlepszą dostępną wiedzę.

Chcąc osiągnąć powyższe cele wdrożyliśmy system zarządzania jakością według ISO 9001:2012. Dyrekcja NZOZ PKR "ATLAS" deklaruje: ·

 • nadzór nad realizacją przyjętej polityki,
 • przestrzeganie i spełnianie wymagań mających zastosowanie przepisów prawnych oraz norm w zakresie ochrony środowiska,
 • podejmowanie ciągłych działań w zakresie poprawy oddziaływania na środowisko naturalne,
 • sukcesywną poprawę w przedsiębiorstwie bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia pracowników i zobowiązuje się do zapewnienia odpowiednich zasobów i środków niezbędnych do wykonania założonych postanowień.

Zarejestruj się  on-line

Skorzystaj z formularza i umów się na wizytę.
calendar-full