Logo Przychodnia Atlas
logo Narodowy Fundusz Zdrowia
Otwarte: Poniedziałek - Piątek: 8:00 - 19:00
(17) 585 29 58
Opublikowano: 05/01/1818

Udostępnianie dokumentacji medycznej

1. Pacjent ma prawo do dostępu do dokumentacji medycznej dotyczącej jego stanu zdrowia oraz udzielonych mu świadczeń zdrowotnych. Dokumentacja medyczna udostępniana jest w formie wyciągów, odpisów lub kopii, oryginału (za pokwitowaniem odbioru i z zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu, jeśli uprawniony organ lub podmiot żąda udostępnienia oryginałów tej dokumentacji), a także do wglądu w siedzibie NZOZ PKR „Atlas”.

2. Z uwagi na ochronę danych osobowych i poufność informacji medycznej, dokumentacja wydawana jest pacjentowi osobiście bądź osobie upoważnionej przez pacjenta. Po śmierci pacjenta prawo wglądu w dokumentację medyczną ma osoba upoważniona przez pacjenta za życia. Placówka udostępnia dokumentację medyczną również organom wymienionym w art. 26 pkt. 3 ustawy z dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

3. W celu uzyskania kopii dokumentacji medycznej należy: Zgłosić w rejestracji potrzebę udostępnienia dokumentacji, a w przypadku udostępnienia oryginału złożyć wniosek o udostępnienie dokumentacji medycznej. Rejestr osób i organów, którym udostępniana jest dokumentacja medyczna, z podpisem potwierdzającym jej odbiór, znajduje się w rejestracji. Potwierdzić swoją tożsamość dowodem osobistym lub innym dokumentem urzędowym ze zdjęciem. W przypadku, gdy o udostępnienie dokumentacji wnioskuje osoba upoważniona, należy przedstawić pisemne upoważnienie podpisane przez pacjenta lub powołać się na upoważnienie udzielone przez pacjenta znajdujące się w dokumentacji medycznej placówki.

4. Za udostępnienie dokumentacji medycznej placówka pobiera opłaty zawarte w cenniku opłat obowiązującym w NZOZ PKR „Atlas”, zgodnie z treścią art. 28 ustawy z dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

Zarejestruj się  on-line

Skorzystaj z formularza i umów się na wizytę.
calendar-full